MENU

Paspasan na ang trabaho para sa pagbubukas ng kauna-unahang LGU-funded hospital.

Mga pangakong hindi napako. Matinong pamumuno, TAO ANG PANALO!

TAO ANG UNA. MADALING MALAPITAN. TULOY-TULOY ANG PAG-UNLAD NG BAGONG CALOOCAN!