MENU

Dito rin ang Out Patient Department, Dental Department at ang bagong Physical Therapy and Rehabilitation Center (para sa mga heart attack survivors para mabilis na makapaglakad muli at maging normal muli ang kanilang buhay).

Kinumusta rin ni Mayor Oca ang mga pasyente sa waiting areas para sa libreng pagpapagamot.

Nagpasalamat din kay Mayor Oca ang mga pasyente dahil sa malaking tulong ng mga bagong aparato at magandang pagamutan para sa mga mamamayan.