MENU

Ito ang inanunsiyo ni Mayor Oscar Malapitan sa mga estudyante ng UCC Congressional campus na kanyang binisita kamakailan.

Ayon kay Mayor Oca, kung dati ay 8,500 ang estudyante ng UCC na pinagbabayad pa ng P2,500 na tuition, ngayon ay mahigit 17,000 na estudyante na ng UCC na nakikinabang sa LIBRE na tuition.

"Kung matapos natin ang campus ng UCC sa Camarin, baka 25,000 students na ang kayang pag-aralin ng libre sa UCC", dagdag pa ni Mayor Oca.