MENU

"Si Mayor Oca ay simpleng tao. Pormal at palangiti sa mga dinadaluhan niyang okasyon. Pero kapag may bata, nawawala sa kanya ang pormalidad at lumalabas ang kanyang pagkatuwa at pagmamahal sa bata. Kapag may matanda naman, malasakit at pagdamay sa kanilang suliranin ang nakikita kay Mayor Oca." - Gremer Mantos, close-in photographer, PIO.

Dito nakikita ang "puso" ng isang lider. Ang pagiging isa sa mga tao, mga tao na pinaglilingkuran niya. Ang pagiging "ama" sa mga bata, ang pagiging "anak" sa mga nakatatanda.

Yan ang Mayor ko. May puso.