MENU

Kinausap ni Mayor Oscar Malapitan ang 700 mula sa kabuuang 3,500 na mga taga-walis ng kalsada at kapaligiran sa Caloocan, na panatilihing malinis lagi ang lungsod.

Pina-alalahanan sila ni Mayor Oca na ang pambayad sa kanila ay galing sa pamahalaang lungsod upang panatilihing malinis ang kapaligiran ng Caloocan, at upang mailayo sa sakit ang mga mamamayan.

Sinabi rin ni Mayor Oca na kahit matapos na ang programa ay ituloy pa rin ang pagwawalis nila, dahil mahalaga ang kalinisan sa kalusugan ng mga mamamayan.