MENU

Pinangunahan ni Mayor Oscar OCA Malapitan ang pagbubukas ng Caloocan Nature Park sa Amparo Subd. kasabay ng pagpapa-alala sa publiko na "ang parke na ito ay atin at pangalagaang maging malinis at maganda".

 

Nilinaw ni Mayor Oca na lunes hanggang biyernes ay gagamitin ang parke ng pa-seminar sa mga barangay at bukas ito sa publiko tuwing sabado at linggo lamang. Subalit sa April ay araw-araw na itong bukas sa publiko.

Ang parke ay may dalawang ektarya. Ang isang ektarya ay ginawan ng adult pool, children's pool, 14 na cabanas o picnic sheds, shower rooms, dressing rooms, hall type function room na kasya 200 katao, at home type function hall.

Ang isang ektarya naman ay hinayaang siksik sa puno at hindi ginalaw ang kagubatan para dito gumala ang mga nature lovers.

Kabilang sa future developments dito ay mini zoo, zip line, tree-top adventures, camping site at team building challenge courses.