MENU

Personal na pinagbuksan ng gate ni Mayor Oscar Malapitan at Coun. Along Malapitan ang taumbayan para patuluyin sa Caloocan Nature Park.

Bukas ang parke tuwing sabado at linggo sa publiko habang lunes hanggang biyernes naman ay seminar ng mga barangay ng Caloocan.

Sa April ay araw-araw na itong bukas sa publiko, libre entrance, libre swimming, libre shower rooms, libre cabanas o picnic sheds.