MENU

A new kind of energy vibrates at the Caloocan City Hall as Mayor Oscar Malapitan has directed the city’s health personnel to give priority services to the poor. As a manifestation of this new marching orders, the Caloocan City Medical Center (CCMC) was renovated and computerized, and the former six clinics were now enhanced into full-scale new medical departments – anesthesia, family and community medicine, internal medicine, pediatrics, OB-Gyne, and surgery.

 

More doctors and nurses were also hired in CCMC following the allocation of health care budget to almost double, as compared to the previous years.
In addition, more than 30,000 indigent patients were treated for free in the 145 medical missions in most of Caloocan’s barangays.
The weekly People’s Day (Thursdays at City Hall- South and Fridays at North) had also helped 403,460 needy individuals in terms of medical assistance and burial assistance.Moreso, a total of 98,800 indigent families were issued PhilHealth cards by Mayor Malapitan to provide them with free access and benefits to universal health care.
Recently, Malapitan also led in the groundbreaking ceremony of the construction of a new 50-bed capacity hospital – the Caloocan City Medical Center (CCMC) – North in Camarin area.
Malapitan stressed that health care for the poor is his priority agenda “because these people have nowhere to go, and it is expected of us to take care of them”.


(Pilipino)
UNA ANG PANGKALUSUGAN NG MGA MAHIHIRAP SA CALOOCAN

May kakaibang sigla sa Caloocan City Hall, kasabay ng kautusan ni Mayor Oscar Malapitan sa lahat ng health personnel na unahin and serbisyo sa mga mahihirap.
Bilang tugon sa bagong kautusan ni Mayor Oca, ang Caloocan City Medical Center (CCMC) ay naipaayos, na-computerize at ang dating anim na klinika nito ay ginawang mas malawak na departamento –
anesthesia, family and community medicine, internal medicine, pediatrics, OB-Gyne at surgery. Mas marami ring mga doctor at nars ang naglilingkod ngayon sa CCMC matapos ang paglalaan ng halos
dobleng pondo ng pangkalusugang serbisyo, kumpara noong mga nakalipas na taon. Dagdag pa rito, mahigit 30,000 mahihirap na mamamayan na ang libreng nagamot sa 145 medical mission sa halos lahat ng barangay sa Caloocan.
Ang lingguhang People’s Day naman (tuwing huwebes sa South City Hall at tuwing biyernes naman sa North City Hall) ay nakapagtala ng 403,460 na mga mamamayan ang nabigyan ng tulong pang-medikal at tulong pampalibing sa mga namatayan.
Mayroon na ring kabuuang 98,000 na mga mahihirap na pamilya ang nabigyan ng libreng PhilHealth cards ni Mayor Malapitan upang makapagpagamot sila ng libre saan mang ospital.Kamakailan lang ay pinasinayaan ni Mayor Malapitan ang pagsisimula ng pagtatayo ng Caloocan City Medical Center – North, sa Camarin, Caloocan City.
Binigyang-diin ni Malapitan na ang pangangalaga sa kalusugan ang isa sa kanyang inuuna “dahil ang mga mahihirap ay wala nang matakbuhan at umaasa sa pamahalaan na tugunan ang kanilang pangangailangan."